2 . کمک پرستاری

                                                                                                                                                                                                                     

                                               « بسمه تعالي »                                                   

آگهي جذب نيروي شركتي

                                                                                                                                               زمستان 1399

        شرکت رایان شبکه بوعلی با شماره ثبت 7480 در نظر دارد براي تأمين نيروي انسانی در رشته شغلی کمک پرستار برای خدمت در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابن سینا همدان به استناد مجوز بکارگیری شماره 3558/209/د مورخه 1396/5/6 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعداد 61 نفر افراد واجدالشرایط را با اخذ امتحان­ كتبي و مصاحبه تخصصي به صورت شركتي به شرح ذيل بكارگيري نمايد

 

جدول رشته شغلی و محل های مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلي

توضيحات

سهمیه ایثارگران مشمول 25%

سهمیه ایثارگران مشمول 5% -معلولین- آزاد

خانم

آقا

کمک پرستار

همدان(25 نفر)

 

5 نفر

20 نفر

*

*

*) دیپلم کامل متوسطه به همراه گواهینامه کمک پرستاری (مورد تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی).

 

رزن(3 نفر)

 

1 نفر

2 نفر

*

*

کبودرآهنگ(5 نفر)

 

1 نفر

4 نفر

*

*

فامنین(1 نفر)

 

-

1 نفر

*

*

بهار(2 نفر)

 

-

2 نفر

*

*

ملایر(9 نفر)

 

3 نفر

6 نفر

*

*

نهاوند(9 نفر)

 

3 نفر

6 نفر

*

*

تویسرکان(7 نفر)

2 نفر

5 نفر

*

*


1- شرایط عمومی

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی.

2/1- داشتن تابعیت ایران.

3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) تا تاريخ آخرین روز ثبت نام .

4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان.

5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر .

6/1- نداشتن منع اشتغال دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی .

7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه.

2- شرایط اختصاصی

شرایط سنی برای داوطلبان :

1-دارا بودن حداقل 18 سال تمام و حداکثر 30 سال تمام .

2-مدت خدمت انجام شده سربازی برای آقایان به حداکثر سن مندرج دربند 1 افزوده می گردد .

3-مدت سوابق اشتغال بشرط ارائه ریز واریز کسور بیمه و بازنشستگی مورد تایید  صندوقی که کسور به آن واریز شده است به سقف سنی مندرج در بند 1 و 2 حداکثر تا سقف 35 سال تمام (برای آقایان و خانم ها) قابل احتساب خواهد بود.

4-داوطلبانی که دارای سابقه خدمتی بصورت شرکتی و اشتغال در شغل بیماربری "ضمن دارا بودن گواهینامه کمک پرستاری" در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند (و خدمات ایشان کماکان ادامه دارد) با ارائه ریز واریز کسور بیمه و بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی به انضمام گواهی از شرکت مورد نظر مبنی بر اشتغال بکار تحت عنوان بیمار بر می توانند بمدت خدمت انجام شده و حداکثر بمدت 15 سال از افزایش به سقف سنی مندرج در بند 1 استفاده نمایند.(مدت خدمت  انجام شده سربازی در این بند تا سقف 15 سال قابل محاسبه خواهد بود)

نکته مهم : الف ) داوطلبان در صورت مشمول بودن به بندهای 3 و 4  بصورت توام ، در هرحال مجاز به انتخاب و استفاده از امتیاز یکی از دو بند  مذکور خواهند بود .

ب ) داوطلبانی که برابر مدارک و مستندات مربوطه در شمول مقررات مربوط به ایثارگران و خانواده های ایشان (بشرح ذیل) قرار گیرند ، در صورتیکه حسب مورد مشمول بند 3 یا 4 نیز باشند به منظور بهره مندی از افزایش سقف سنی ، هریک از بند های مربوطه که افزایش بیشتری در سقف سنی را دارا باشد برای ایشان لحاظ خواهد شد .

 

* مشمولین استفاده از افزایش سقف سنی ایثارگران و خانواده های ایشان :

 

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/5/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل.

ب) جانبازان و آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد  و بالاتر، فرزندان یك‌سال و بالای یك‌سال اسارت از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ج) والدین ،خواهر ، برادرو همسر شهداء، تا میزان 5 سال .

د) سایر مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد ایثارگران (همسر جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، همسر آزادگان یکسال اسارت و بالاتر و مشمولین سهمیه پنج درصد ایثارگران شامل : رزمندگان با سابقه حضور حداقل 6ماه داوطلبانه یا 8 ماه غیر داوطلبانه در جبهه (ازتاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/5/29) و همسر و فرزند ان آنان و فرزندان جانبازان کمتر از بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت)  از شرط حداکثر سن معاف نمی باشند و حداکثر سن ایشان مطابق توضیحات قید شده در  جدول رشته های شغلی مورد نیاز محاسبه خواهد شد.

ذ) آن دسته از فرزندان شاهد ، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی مشمولین سهمیه 25 و 5 درصد ایثارگران  با کسب حد نصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون پذیرفته شوند ، می توانند همانند سایر فرزندان شاهد ، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند .

1/2 ملاک محاسبه سن متقاضیان تاریخ آخرین روز ثبت نام خواهد بود .

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از مورخ 1399/11/20 (دوشنبه) حداکثر لغایت ساعت 24 مورخ 1399/11/24(جمعه) نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی http://azmoon.umsha.ac.ir   اقدام نمایند.

2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف) تکمیل برگ درخواست شغل .

ب) پرداخت مبلغ 610000 ریال به عنوان حق شرکت در آزمون از طریق درگاه پرداخت الکترونیک و با دارا بودن رمز دوم عضو شتاب قابل انجام خواهد بود .

ج) یک قطعه عکس 4×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

نکته مهم : بدلیل اینکه اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت نام به هیچ وجه قابل ویرایش و تغییر نخواهد بود لذا الزامیست متقاضیان گرامی نهایت دقت را در زمان ثبت نام معمول نمایند و همچنین مهلت ثبت نام نیز قابل تمدید و افزایش نخواهد بود .

3/3- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود.

4/3- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:

داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را در زمان بندي كه متعاقباً در سايت شرکت اعلام مي گردد پس از اعلام نتایج به همراه اصل مدارک به آدرسی که متعاقباً اعلام خواهد شد حضوراً ارائه نمایند .

شرکت موظف است کلیه تصاویر مدارک مورد نظررا با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.

1- اصل مدرک تحصیلی(گواهینامه دیپلم به همراه مدرک کمک پرستاری) به همراه تصاویر آن.

2- اصل کارت ملی به همراه تصویر آن.

3- اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن .

4- اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه آقایان).

5- اصل مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن.

6- اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن.

تبصره : مدارک مندرج در بندها فوق الذکر حسب مورد و نیاز و تشخیص از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند های فوق الذکر ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

4- زمان ومحل توزیع کارت

داوطلبان می توانند برای کسب اطلاع از زمان توزیع کارت ورود به جلسه در مورخه 1399/12/10 (یکشنبه) به آدرس :  http://azmoon.umsha.ac.ir  مراجعه نمایند.       

محل برگزاری و زمان امتحان کتبی در هنگام توزیع کارت به­ اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

 مواد آزمون کتبی شامل :

 1-کمک پرستاری یکساله (جلد  1و2) از : صدیقه سالمی ، مرضیه شبان و سعید لک سال 1396.

 5- امتیازات و سهمیه های قانونی

1/5- از کل تعداد نیروی مورد نیاز اعلام شده سی  درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش از بین مشمولین قانون ایثارگران اختصاص می یابد. که از سی درصد سهمیه پیشگفت ، بیست وپنج  درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج  درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک­سال و بالای یکسال اسارت و والدین ، خواهر و برادر شهید با معرفی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص می یابد و پنج درصد سهمیه باقیمانده نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه یا 8 ماه غیر داوطلبانه در جبهه (ازتاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/5/29)  و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد وفرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص می یابد که درصورت شرکت در آزمون و دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

تبصره : چنانچه تعداد ظرفیت سهمیه مشمولین قانون ایثارگران تکمیل نگردد به تعداد ظرفیت باقی مانده از مشمولین سهمیه آزاد پذیرش خواهد شد .

2/5- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه پنج درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

3/5-مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد ایثارگران مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی سایر ایثارگران نمی باشند و به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر می تواند در صورت مشمول بودن ، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه استفاده نماید.

بنا براین مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد ایثارگران جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود صرفاً مجاز به انتخاب یکی از شغل محل های مشخص شده برای آنان در جدول رشته شغلی و محل های مورد نیاز می باشند  و در صورت انتخاب از شغل محل های اختصاصی سهمیه غیر از مشمولین سهمیه بیست وپنج درصد ایثارگران ،  بعنوان سهمیه آزاد تلقی خواهند شد.

4/5-  پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

5/5- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (3) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

6/5-داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت بشرح ذیل ( مندرج در بند 5  ) می باشند.

 -نحوه احراز شرایط قانونی بومی بودن :

الف)شرایط بومی بودن شهرستانی جهت شهرستان همدان (مرکز استان) تسری نداشته و برای شرکت کنندگان این شهرستان اولویت بومی قابل اعمال نخواهد بود . 

ب)هر داوطلب برای بهره مندی از سهمیه بومی بودن برای سایر شهرستان های استان می بایست دارای یکی از شرایط ذیل باشد :

1 داوطلب باید متولد شهرستان مورد تقاضا باشد. (شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد)

2 دارای سکونت در شهرستان مورد تقاضا باشد . (حداقل سابقه 10 سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا با ارائه استشهاد محلی برابر فرم مربوطه  قابل دریافت از آدرس :  http://azmoon.umsha.ac.ir  ضمن ممهور بودن به مهر نیروی انتظامی "پاسگاه یا کلانتری محل")

3 داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه 10 سال سکونت بشرط ارائه استشهاد محلی ( با تایید پاسگاه یا کلانتری محل) مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد .

4 مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می باشد .

5 جهت اعمال اولویت بومی نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی با ضریب یک و چهادرهم "4/1" محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

7/5- تمامي باقيمانده سهميه مجوز به داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي­يابد.

8/5- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک محل جغرافیایی خواهند بود.

9/5- از دارندگان مدارك تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی دیپلم کامل متوسطه در صورت ثبت نام ، شرکت در آزمون و پذیرفته شدن سند تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک و یا تغییر شغل اخذ خواهد شد.

10/5- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود .

11/5-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفيت پيش بيني شده می­­باشد و در مواردی که نمره کل دو داوطلب (كتبي و مصاحبه) یکسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعلام شده در آگهی استخدامی باشد، انتخاب اصلح ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

12/5- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به محلی که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد برای تکمیل پرونده مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به­ جای وی معرفی خواهد شد.

13/5-  زمان تحویل مدارک پذیرفته‌شدگان اولیه  پس از اعلام ، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد .

14/5- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص مراحل آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت و به آدرس :   http://azmoon.umsha.ac.ir   خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

15/5- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل در سایت مربوطه می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وامکان انجام هرگونه تغییرات یا اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل میسر نخواهد بود.

16/5- به نمره مکتسبه داوطلبانی که مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا (کووید 19)  در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، انسیتور پاستور و فوریت های پزشکی از تاریخ 98/12/1 خدمت نموده اند ( در قالب فرم مربوطه که از آدرس : http://azmoon.umsha.ac.ir   قابل دریافت می باشد)  به ازاء هر ماه سابقه خدمت (2) درصد و حداکثر تا (20) درصد نمره کل اولیه فرد اضافه خواهد شد .

( به ازاء هر ماه 2 امتیاز ، 15 روز یک امتیاز و کمتر از 15 روز امتیازی تعلق نمی گیرد . )

نحوه پذيرش و اعلام نتيجه :

از بين داوطلبانی كه حد نصاب لازم را كسب نموده اند به ميزان 3 برابر ظرفيت از بالاترين نمره مكتسبه مصاحبه تخصصي بعمل خواهد آمد.

نمره نهايي هر داوطلب از مجموع 70 درصد نمره آزمون كتبي و 30درصد آزمون مصاحبه تخصصي بدست خواهد آمد.

نمره حد نصاب آزمون 50%  نمره مکتسبه  نفر اول در هر شهرستان می باشد.

*) نکته مهم :

پس از اعلام نتیجه نهایی ، در صورتیکه داوطلبی نسبت به نتیجه اعلام شده اعتراضی داشته باشد از تاریخ اعلام نتیجه حداکثر 15 روز فرصت دارند اعتراض خود را بصورت مکتوب به آدرس :  همدان-خیابان بوعلی-نرسیده به میدان دانشگاه-روبروی هتل بوعلی-کوچه شریف-پلاک 15  دفتر شرکت تحویل نمایند .

بدیهی است پس از پایان یافتن مهلت فوق هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .


لینک دسترسی به آگهی و فرمهای ضروری

1 - فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین  امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله با کرونا در آزمون های استخدامی 

2 - فرم استشهاد محل سکونت (بجز مرکز استان ) جهت شرکت در آزمون استخدامی 

3- برگ درخواست شغل
یادآوری 1 :  تا زمانی که کد رهگیری دریافت ننموده اید ثبت نا
م شما کامل نشده است.


یادآوری 2 :  درصورتی که از واجد شرایط بودن کامل خود با متن آگهی اطمینان دارید نسبت به ثبت نام و پرداخت وجه اقدام نمائید ، وجوه پرداختی به  هیچ وجه به داوطلبین مسترد نمی شود.


در  صورت بروز هر گونه اشکال در هنگام ثبت نام ، مشکلات خود را با شماره تلفن  08132518192  داخلی 222 و یا از طریق پست الکترونیکی ذیل به همراه اطلاعات تماس خود  مطرح نمایید .
 azmoon@umsha.ac.ir موافقم