سامانه ثبت نام آزمون جذب نیروی قراردادی و شرکتی
اعلام نتیجه آزمون
با یکی از دو روش ذیل میتوانید کارت ورود به جلسه آزمون خود را دریافت کنید
 
کد رهگیری
کد ملی
شماره فیش واریزی
شماره پرونده
کد ملی
شماره شناسنامه