1 .آگهي پذيرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی همدان

 با توجه به هماهنگی به عمل آمده در زمینه آزمون پذیرش بهورز به اطلاع می رساند تمدید مهلت ثبت نام و تغییرات در زمانبندی آزمون به شرح ذیل می باشد  . 

1- تمدید مهلت ثبت نام از مورخ 99/12/05 لغایت 99/12/11

2-زمان ویرایش از مورخ 99/12/10 لغایت 99/12/11

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی متعاقبا از همین سایت و نیز از  طریق پیامک به داوطلبین اطلاع رسانی می گردد 

 که متقاضیان محترم میتوانند از طریق همین سایت آن را دریافت نمایند . 


2 .آگهی پذیرش کمک پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی همدان

                                                               مهلت ثبت نام آزمون پذیرش کمک پرستاری از تاریخ 1399/11/20 لغایت 1399/11/24 میباشد . 

                        افرادی که موفق به ثبت نام نشده اند در تاریخ 1399/11/27 از ساعت 7 صبح لغایت 23 شب میتوانند ثبت نام نمایند ، ضمناٌ برای افراد ثبت نام شده امکان ویرایش فراهم میباشد .  

                                کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش کمک پرستاری از ساعت 8 صبح مورخ 1399/12/13 از طریق همین سایت قابل دسترسی می باشد .                                  

 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}