سامانه ثبت نام آزمون جذب نیروی قراردادی و شرکتی

قابل توجه داوطلبان آزمون جذب نیروی قراردادی و شرکتی

 

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون جذب نیروی قراردادی و شرکتی که تا تاریخ 98/4/28 در سایت مورد نظر ثبت نام نموده اند می رساند :

1-    کلیه اطلاعات ثبت نامی افراد (به استثناء نام و نام خانوادگی و کد ملی ) در تاریخ های 98/5/8 و 98/5/9 قابل ویرایش بوده و لزومی به مراجعه حضوری افراد نمی باشد .

2-    صرفاً افرادی که تا تاریخ 98/4/28 به منظور انجام فرآینــــد ثبت نام ، پرداخت الکترونیکی را انجام داده و لیکن موفق به ثبت نام نگردیده اند می توانند در تاریخ های 98/5/8 و 98/5/9 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند .

3-    ثبت نام جدید به غیر از مشمولین بند 2 به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود .

4-    صرفا ًافرادی که هنگام ثبت اطلاعات نام و نام خانوادگی و شماره ملی خود را به درستی ثبت ننموده اند در تاریخ 98/5/8 و 98/5/9 با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی جهت اصلاح اطلاعات فوق به مدیریت منابع انسانی دانشگاه واقع در چهار راه شریعتی ، ابتــــدای بلوار آیت اله کاشانی ، ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی همدان ، طبقه اول مراجعه نمایند .

5-    زمان برگزاری آزمون جهت کلیه رشته های شغلی ( به غیر از رشته شغلی نگهبان )  مورخ 98/5/25 می باشد و کارت ورود به جلسه از تاریخ 98/5/22 لغایت 98/5/24  از طریق سایت ثبت نام آزمون قابل چاپ خواهد بود .

6-    زمان برگزاری آزمون جهت رشته شغلی نگهبان  مورخ 98/6/8 می باشد و کارت ورود به جلسه  از تاریخ 98/6/5 لغایت 98/6/7  از طریق سایت ثبت نام آزمون قابل چاپ خواهد بود .

7- محل و ساعت برگزاری آزمون ها در کارت ورود به جلسه درج می گردد .

8-منابع آزمون حسابداری:
            - حسابداری مالی
            -حسابرسی
            -مبانی سازمان و مدیریت
            -کاربرد کامپیوتر در حسابداری
            - هوش
9- منابع آزمون کارگزین :
            -اقتصاد خرد
            -اقتصاد کلان
            -مدیریت رفتار سازمانی
            -مدیریت منابع انسانی
            - هوش