سامانه ثبت نام آزمون جذب نیروی قراردادی و شرکتی

قابل توجه داوطلبان آزمون جذب نیروی قراردادی و شرکتی

نتایج آزمون مورخ 98/07/13  اعلام خواهد شد